Gà Xé Phay
299,000₫vnd
Gà Rán
299,000₫vnd
Gà Nướng Lu
299,000₫vnd
Gà Luộc
299,000₫vnd
Bò Tái Chanh
259,000₫vnd
Bò Lúc Lắc
259,000₫vnd
Đuôi Bò Hầm
299,000₫vnd
Sườn Bò Nướng
299,000₫vnd
Bắp Bò Kho
299,000₫vnd
Bò Áp Chảo
259,000₫vnd
Bò Bít Tết
259,000₫vnd
ALMOND CAKE - R
269,000₫vnd
BACON - L
269,000₫vnd
BAGUETTE - X
269,000₫vnd
BEER - 1
269,000₫vnd
BISCUIT - G
229,000₫vnd
BREAD - B
229,000₫vnd
BROCCOLI - T
229,000₫vnd
CAKE - E
229,000₫vnd
CANDY - 5
229,000₫vnd
CHEESE - V
229,000₫vnd
CHOCO BAR - H
229,000₫vnd
CROISSANT - 6
269,000₫vnd
GRASS - F
269,000₫vnd
OLIVE - 8
269,000₫vnd
PIZZA - 7
269,000₫vnd
Beer O'Clock Fun
289,000₫vnd
Beer O'Clock Cheer
289,000₫vnd
Beer O'Clock
289,000₫vnd
Born To Drink Whiskey
229,000₫vnd
Born To Drink Vodka
229,000₫vnd
Born To Drink Tequila
229,000₫vnd
Born To Drink Rum
229,000₫vnd
Born To Drink Bourbon
229,000₫vnd
Born To Drink Beer
229,000₫vnd
Thịt Nướng
299,000₫vnd
Thịt Kho
299,000₫vnd
Thanh toán

0₫ Chưa bao gồm phí giao hàng