Lunch Time
269,000vnd
Eat All You Want
269,000vnd
Sushi World
289,000vnd
Sushi Roll
289,000vnd
Shrimp Sushi
289,000vnd
Sea Sushi
289,000vnd
Sushi Combination
289,000vnd
Vege Pizza
269,000vnd
Peroni Pizza
269,000vnd
Italia Pizza
269,000vnd
Fast Pizza
289,000vnd
Delivery Pizza
289,000vnd
Best Pizza
229,000vnd
Green Tea
269,000vnd
Spinach
289,000vnd
Soup Of The Day
289,000vnd
Macaron
289,000vnd
Fast Food
289,000vnd
Egg
299,000vnd
BBQ
289,000vnd
Tôm Sú Hấp
299,000vnd
Súp Tôm Hùm
299,000vnd
Hàu Phô Mai
299,000vnd
Cua Rang Me
299,000vnd
Cá Hấp Gừng
259,000vnd
Rooibos Tea
269,000vnd
Pure Tea
269,000vnd
Mate Tea
289,000vnd
Lapacho Tea
269,000vnd
Fruit Tea
269,000vnd
Carcade Tea
229,000vnd
Camomile Tea
229,000vnd
Black Tea
229,000vnd
Thanh toán

0 Chưa bao gồm phí giao hàng